Notulen

De Adviesraad bestaat uit een groep sociaal actieve inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch met ervaring, kennis en affiniteit binnen het brede sociale domein.

De Adviesraad vergadert tien maal per jaar.
De vergaderingen van de Adviesraad zijn niet openbaar.
Wel sluiten er regelmatig beleidsambtenaren aan bij agendapunten van de vergadering.

De notulen van de vergaderingen vind u hiernaast.

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • Archief