De adviesraad

De adviesraad bestaat uit een groep sociaal actieve inwoners van ‘s-Hertogenbosch met ervaring, kennis en affiniteit binnen het brede sociale domein.
De adviesraad bestaat uit in totaal tien leden en vergadert tien keer per jaar.

Hieronder vindt u meer informatie over de leden.

Inge Melis

Van origine verpleegkundige met ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als verpleegkundig specialist oncologie. Momenteel werkzaam als manager in de gehandicaptenzorg.
Al bijna twintig jaar ervaring als pleegouder en voorzitter van de pleegouderraad bij Stichting Oosterpoort.
Nu ruim twee jaar betrokken bij de Stichting Adviesraad Wmo en Jeugdhulp van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Aandachtsgebieden: kind en jeugd en jeugdwet.

Karin Möller

Sinds mei 2018 ben ik betrokken bij de raad.
Met een achtergrond in zowel zorg en welzijn ken ik beide sectoren en herken ik de cultuurverschillen die er (nog steeds) zijn. In mijn huidige werk en het werk voor de raad hoop ik een aandeel te hebben om zorg en welzijn meer met elkaar te verbinden.
Momenteel ben ik werkzaam als OGGZ-verpleegkundige en richt ik me op mensen in een zorgwekkende (leef)situatie die de reguliere zorg/hulpverlening niet (meer) bereiken. Vaak spelen er problemen met de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid, middelengebruik, dakloosheid of woningvervuiling (maar vaak een combinatie daarvan).
Aandachtsgebied: complexe zorg; zorgmijders: jongeren

Marjolein Thijssen

Ooit begonnen als Verpleegkundige A en aansluitend de opleiding tot ergotherapeut gevolgd.
Veel ervaring in de behandeling en begeleiding van mensen met dementie en/of Parkinson en hun mantelzorgers.
Momenteel werkzaam als docent ergotherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en als onderzoeker aan het RadboudUmc in Nijmegen. Het onderzoek richt zich op de succesfactoren van dementievriendelijke gemeenschappen.
Acht jaar voorzitter geweest van het Wijkplatform Oost en nu nog actief als redactielid van de Wijkkrant Oost in ’s-Hertogenbosch.
Sinds november 2016 betrokken bij de Stichting Adviesraad Wmo en Jeugdhulp met als aandachtsgebieden ouderen en mantelzorgers.

Ankie Martens

Sinds februari 2023 ben ik bij de Adviesraad.
Mijn aandachtsvelden zijn de zorg, het wonen en de leefomgeving.
Dat er hulp beschikbaar is voor wie iets zelf niet kan vind ik van groot belang. Vooral voor de velen die alleen wonen is dat niet altijd vanzelfsprekend. Laat staan voor wie niet woont! Je veilig voelen in je huis, je geborgen weten in je buurt, hoe kan de gemeente daaraan bijdragen? Zelfredzaamheid is mooi, maar dan moet iemand dat wel zijn.
Een greep uit mijn rollen tot nu toe: schoonmaakster, gezinsverzorgster, verpleegkundige in de wijk, psychiatrie en verslavingszorg, community healthworker in Kenya, student economie, financieel administratief medewerker, tekstschrijver, docent creatief schrijven, student filosofie, mantelzorger, secretaris van mijn huurdersvereniging.

Ciska Gorter

Sinds september 2019 betrokken bij de Adviesraad.
Motivatie: sinds 2014 ontvang ik ondersteuning vanuit de jeugdzorg voor mijn drie kinderen. Hierbij zijn wij tegen verschillende zaken aangelopen. Omdat ik proactief en oplossingsgericht ben, lever ik dan ook graag mijn bijdrage voor verbetering via de Adviesraad.
Achtergrond: Master of Science in Architectuur, onder andere gespecialiseerd in ontwerpen en bouwen voor mensen met een beperking en in Bouwtechnologie, onder andere gespecialiseerd in binnenmilieu, energie en duurzaam bouwen.

Houda Hamel

Goede zorg en welzijn kunnen alleen worden gerealiseerd wanneer burgers, instellingen en gemeente goed met elkaar samenwerken.
Ik verdiep mij in die vraagstukken en wil daar graag een productieve bijdrage aanleveren.
Als geboren en getogen betrokken Bosschenaar zet ik mij o.a. hierom vrijwillig in bij de Wijkraad West, Stichting de Kruiskamp Ons Buurtje en de Stichting Adviesraad Wmo en Jeugdhulp.
Verder ben ik een betrokken Peoplemanager met hart voor de publieke zaak. Ik ben enthousiast, mensgericht en altijd op zoek naar hoe mensen en organisaties beter kunnen (samen)werken.
Sinds april 2023 werk ik als manager jeugdgezondheidszorg regio ’s-Hertogenbosch bij GGD Hart voor Brabant.
Daarvoor was ik werkzaam bij Van Neynsel in de functie van Teamleider Klantenservice en Projectmanager. Hier was ik eindverantwoordelijk voor de waarborging en verbetering van de dienstverlening, het welbevinden van medewerker en cliënt staan hierin centraal.
In de Stichting Adviesraad Wmo en Jeugdhulp houd ik me vooral bezig met het onderwerp Buurtwerk.
Ik ben sinds oktober 2018 lid van de Adviesraad.

Marijke de Valk

Ik heb in het verleden onder andere gewerkt bij Van Neynsel, begonnen als verzorgende en later als teamleider, teamcoach en zorgbemiddelaar.
Sinds 2022 ben ik klantcoördinator bij Home Instead, begeleiding bij mensen thuis.
Sinds april 2023 ben ik lid van de Adviesraad.

Remi van Hoof

Ik heb een verleden met drugsverslaving en alcohol.
Ik ben actief bij Jong Actief, eerst als ervaringsvrijwilliger en nu als vrijwilliger. Ik begeleid jongeren die of niets willen of niet meer verder kunnen. Bij Jong Actief richten we ons op hun talenten.
Ik ben medeoprichter van Stichting Vanzelfsprekend, een stichting voor en door jonge mantelzorgers. We hebben ontspanningsavonden en avonden waarop we ons richten op skills: leren koken, huishouden, leren omgaan met budgetten, etc.
Ik werk verder als vrijwilliger bij Wijkwerkplaats Oost met ouderen omdat ik zie dat daar veel eenzaamheid is.
Verder ben ik ook dichter, rapper, activistisch, milieubewust bezig, lhbti-gemeenschap.
Ik ben lid van de Adviesraad sinds februari 2023.

Wieke Wijnen

Betrokken bij verschillende maatschappelijke vraagstukken waar onze gemeente mee te maken heeft.
In het verleden gewerkt als leidinggevende in de non-profit.
Sinds enkele jaren met een eigen bedrijfje "Zorgzaam ondernemen". Momenteel betrokken als aanjager bij de sociale coöperatie Copernikkel en sinds jaar en dag organiseer ik 's-Hertogenbosch in dialoog.
Sinds januari 2017 maak ik deel uit van de Stichting Adviesraad Wmo en Jeugdhulp van de gemeente 's-Hertogenbosch.
Mijn aandachtsveld is het tegengaan van armoede. Veder zet ik me in om zoveel mogelijk mensen van verschillende komaf te betrekken bij de samenleving en probeer een steentje bij te dragen aan de inclusieve maatschappij.

Theo Sikking

Van huis uit ben ik theoloog/ethicus en dat heb ik in 3 beroepen uitgeoefend.
In eerste instantie een kleine 20 jaar in het onderwijs als leraar levensbeschouwing. De laatste jaren was ik daar ook schoolpastor.
Daarna heb ik als ziekenhuispastor in het ziekenhuis gewerkt.
Mijn laatste baan was geestelijk verzorger/ethicus bij Cello, organisatie voor verstandelijk beperkten. Daar kwam voor mij alles samen wat ik aan studies en ervaringen heb opgedaan: onder andere moreel beraad, maar ook het klassieke pastoraat met een mooi gebed, lied. Ik heb me bij Cello ook heel druk gemaakt om, ondanks alle protocollen, de medewerkers te helpen om vanuit een oorspronkelijk mensbeeld te functioneren, de mens onder de professional.
Ben sinds kort met vervroegd pensioen. Werk nu samen met de straatpastor van Den Bosch, Lianne van Oosterhout. Daarnaast ben ik voorzitter van de Stichting Vrienden van het Inloopschip.
Sinds mei 2023 ben ik lid van de Adviesraad.

Lode Vanderhallen

Vanaf aanvang 2023 woon ik in `s-Hertogenbosch, daarvoor in Eindhoven, alwaar ik onder andere lid was van het bewonerspanel van een welzijnsorganisatie, deelnam aan de Visitatiecommissie Gebiedsgericht werken.
We onderzochten op vraag van de gemeente bij de verschillende welzijnsorganisaties de wijkontwikkelingen, o.a. met betrekking tot leefbaarheid en actief burgerschap.
In 1969 startte ik als psychiatrisch verpleegkundige, daarna maatschappelijk werker en tenslotte methodiek docent aan de Fontys Hogeschool Sociale studies.
Mijn gehele leven ben ik betrokken geweest bij organisaties, o.a. als medeoprichter van een wijkvereniging, lid ondernemingsraad, FNV trainer en lid cliëntenraad Huisartsenpost Zuid Oost Brabant.
Nu ben ik nog juridisch mentor van een 93-jarige vrouw.
Vooral het efficiënt en gericht werken heeft mijn belangstelling.
Wat past binnen het Wmo-kader en wat niet?

Ingrid Jansen - secretaresse Adviesraad

Sinds februari 2019 ondersteun ik de Adviesraad als secretaresse c.q. spin in het web.
Dit houdt in dat ik de vergaderingen voorbereid en notuleer, de website en LinkedIn pagina onderhoud, de financiën beheer en allerlei taken oppak waarmee ik de leden kan ontlasten.
Ik ben geen lid van de Adviesraad maar wel zeer nauw betrokken.
Ik doe dit vanuit een jarenlange ervaring als managementassistente en secretaresse.
Daarnaast werk ik bij Public Support als interimsecretaresse in de publieke sector.