De Adviesraad Wmo en Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders van gemeente ‘s-Hertogenbosch gevraagd en ongevraagd adviseert binnen het sociaal domein, op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.

Welk verschil willen wij maken als Adviesraad?

Voor de Adviesraad staat het perspectief van de burger centraal, vóóraf én onderzoekend!

We willen een brug slaan tussen de systeemwereld en de leefwereld van burgers.

Voor de Adviesraad ligt de focus op de toegankelijkheid van de plannen en initiatieven voor de doelgroep en specifiek voor de kwetsbare doelgroep.

De vraag die hierbij centraal staat is: “Hoe krijgen de burgers toegang tot dat wat bedacht is.

Toegang heeft betrekking op “het kunnen gebruik maken van”.

Hoe willen we dat aanpakken?

Naar burgers van den Bosch en ons netwerk:

Wij willen regelmatig dialoogtafels organiseren met burgers. Hierbij zijn ambtenaren, professionals en vrijwilligers ook uitgenodigd als toehoorders of sprekers, naar gelang het onderwerp. Met de dialoogtafels willen we het perspectief input en feedback van burgers ophalen over de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp in den Bosch

Naar de gemeente:

Wij willen vooraf en onderzoekend meedenken. Dat betekent tijdig geïnformeerd worden over plannen van de gemeente zodat wij als Adviesraad betrokken worden en mee kunnen denken in de verdere uitwerking van de plannen.

Bij de opstart van een project zou één van de eerste vragen bij de gemeente moeten zijn: “Is dit een onderwerp voor de Adviesraad”, en zo ja de Adviesraad vragen aan te sluiten, mee te denken.

Het voordeel is dat de ambtenaar de vragen die hij heeft al op voorhand kan stellen aan de Adviesraad waardoor er beter aangesloten kan worden op de behoeften van de doelgroep.

Voor de Adviesraad is er in dit traject meer ruimte om haar achterban te raadplegen.

Laatste berichten