De Stichting Adviesraad Wmo en Jeugdhulp is onafhankelijk. De Adviesraad is belangrijk voor de gemeente. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over beleid op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp. Dit doet zij in het belang van burgers die te maken krijgen met de Wmo en Jeugdhulp.

De Adviesraad wil eraan bijdragen dat elke burger in ‘s‑Hertogenbosch mee kan doen. De Adviesraad laat zich altijd informeren door medewerkers van de gemeente en stelt daarna overwogen adviezen op. De Adviesraad kijkt daarbij ook goed naar de effecten van het beleid in de stad. De Stichting Adviesraad Wmo en Jeugdhulp kan geen individuele belangen behartigen. Als u wilt aangeven dat de gemeente geen goede aanpak heeft in uw persoonlijke situatie, als u een klacht heeft, of bezwaar wilt maken, dan kunt u zich wenden tot de gemeente.