Adviezen

De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het college van burgemeester en wethouder over voorgestelde plannen en veranderingen in het Sociaal Domein.

De Adviesraad stelt zich met haar adviezen tot doel de eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van (kwetsbare) inwoners te vergroten.

Deze adviezen zijn openbaar en kunt u hiernaast lezen.

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • Archief

In 2022 zijn er geen Adviezen uitgebracht.