Adviezen

De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het college van burgemeester en wethouder over voorgestelde plannen en veranderingen in het Sociaal Domein.

De Adviesraad stelt zich met haar adviezen tot doel de eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van (kwetsbare) inwoners te vergroten.

Deze adviezen zijn openbaar en kunt u hiernaast lezen.

  • Adviezen 2023
  • Adviezen 2022
  • Adviezen 2021
  • Adviezen 2020
  • Adviezen 2019
  • Adviezen Archief

Helaas zijn er in 2022 geen Adviezen uitgebracht.