2023-09-17 Advies Sociale structuur

Lees voor Stichting Adviesraad Wmo en Jeugdhulp gemeente ‘s-Hertogenbosch Aan: Gemeenteraad ’s-Hertogenbosch en College van B&W gemeente ‘s-Hertogenbosch Van: Stichting Adviesraad Wmo en Jeugdhulp gemeente ‘s-Hertogenbosch Betreft: Aanmoedigend advies over het voorstel “Sociale structuur” ’s-Hertogenbosch, 17 september 2023 Geacht College, Totstandkoming advies Voor het opstellen van het advies hebben wij contact gehad met beleidsambtenaren, maar […]