Advies mbt nieuwe beleidsregels SMI Kinderopvang

Advies m.b.t. nieuwe beleidsregels SMI Kinderopvang

September 2021

Reactie op verzoek aanvullend advies mbt verordening WMO i.c. PGB

Reactie op verzoek aanvullend advies m.b.t. verordening WMO 2022 i.c. PGB

Juli 2021

Advies Verordening Maatschappelijke Ondersteuning

Advies Verordening Maatschappelijke Ondersteuning

Juli 2021

Advies mbt het Onderzoek Cliëntervaringen WMO hulp bij het huishouden

Advies Onderzoek Cliëntervaringen WMO hulp bij het huishouden 

Juli 2021

Advies mbt het collegebesluit kwijtschelden schulden gedupeerden kinderbijslagtoeslagenaffaire

Advies m.b.t. het collegebesluit kwijtschelden schulden gedupeerden kinderbijslagtoeslagenaffaire

Juli 2021

Advies mbt Regioplan Doordecentralisatie Beschermd Wonen

Advies Regioplan Doordecentralisatie Beschermd Wonen

Juli 2021

Hoe te komen tot een vorm van zorg en welzijn die voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is

Hoe te komen tot een vorm van
zorg en
 
welzijn die voor ieder
toegankelijk en begrijpelijk is

Juni 2021

Reactie en advies Aanvalsplan Den Bosch 2022-2025

Reactie en advies m.b.t. Aanvalsplan Den Bosch
schuldenvrij 2022-2025

Mei 2021

Ongevraagd advies nav rapport Sturing op Jeugdzorg

Ongevraagd advies nav Rapport Sturing op Jeugdzorg April 2021

Advies voorgestelde wijzigingen Verordening WMO 2021

Advies voorgestelde wijzigingen Verordening WMO 2021

November 2020