2017-10-25 WMO-ondersteuning droeg bij aan redzaamheid en participatie, maar niet voor iedereen