Wieke Wijnen

Wijnenkopie

Betrokken bij verschillende maatschappelijke vraagstukken waar onze gemeente mee te maken heeft. In het verleden gewerkt als leidinggevende in de non-profit.
Sinds enkele jaren heb ik een eigen bedrijfje “Zorgzaam ondernemen”. Momenteel  betrokken als aanjager bij de sociale coöperatie Copernikkel en sinds jaar en dag organiseer ik ’s-Hertogenbosch in dialoog.

Sinds januari 2017 maak ik deel uit van de Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Mijn aandachtsveld is het tegengaan van armoede. Verder zet ik me in om zoveel mogelijk mensen van verschillende komaf te betrekken bij de samenleving en probeer een steentje bij te dragen aan de inclusieve maatschappij.