Organisatie en leden van de Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp

De Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp is een autonome rechtspersoon: de “Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ‘s‑Hertogenbosch”.
De werkzaamheden van de Adviesraad worden financieel mogelijk gemaakt door de gemeente ‘s‑Hertogenbosch.