Organisatie en de leden van de adviesraad WMO en Jeugdhulp

De Adviesraad WMO en Jeugdzorg is een autonome rechtspersoon: de “Stichting Adviesraad WMO en Jeugdzorg gemeente ‘s‑Hertogenbosch”. De werkzaamheden van de Adviesraad worden financieel mogelijk gemaakt door de gemeente ‘s‑Hertogenbosch