Statuten

De Adviesraad wmo & jeugdhulp is een stichting en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De officiële documenten kunt u hieronder bekijken:

 

> Statuten Stichting Adviesraad wmo & jeugdhulp

> Inschrijving KvK