De vergaderingen van de Adviesraad zijn niet openbaar,
wel worden de notulen hier op de website geplaatst.

Reacties of vragen n.a.v. de notulen kunt u verzenden via het reactieformulier.