De vergaderingen van de Adviesraad zijn niet openbaar, maar van die vergaderingen worden wel notulen gemaakt die op deze website worden geplaatst.

Als die reacties of vragen oproepen kunt u die verzenden via het reactieformulier