Notulen Mei 2017

De notulen van de vergadering van 17-05-2017 vindt u hier