Nieuws Februari 2019

De Adviesraad WMO en Jeugdhulp heeft meegepraat in de werkgroep inkoop WMO en Zorg. In de notitie die aan de gemeenteraad werd toegestuurd (27 februari 2019) zijn de opmerkingen van de Adviesraad integraal meegenomen.