Marjolein Thijssen

Thijssenkopie

Ooit begonnen als Verpleegkundige A en aansluitend de opleiding tot ergotherapeut gevolgd. Veel ervaring in de behandeling en begeleiding van mensen met dementie en/of Parkinson en hun mantelzorgers. Momenteel werkzaam als docent ergotherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en als onderzoeker aan het RadboudUmc in Nijmegen. Het onderzoek richt zich op de  succesfactoren van dementievriendelijke gemeenschappen.
Acht jaar voorzitter geweest van het Wijkplatform Oost en nu nog actief als redactielid van de Wijkkrant Oost in ’s-Hertogenbosch.

Sinds november 2016 betrokken bij de Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp met als aandachtsgebieden ouderen en mantelzorgers.