Joka Gommers

Gommerskopie

Ex vrijwilliger bij GGZ Reinier van Arkel. Als raadslid circuitraad ambulante behandeling volwassenen.  Vrijwilliger bij Stichting Door en Voor. Mantelzorger.

Aandachtsgebied in de Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp: GGZ, dak- en thuislozen, verslaving.