Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch, hierna te noemen Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch, verleent u hierbij toegang tot Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp
‘s-Hertogenbosch publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp
‘s-Hertogenbosch is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch spant zich in om de inhoud van Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp
‘s-Hertogenbosch zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch.

De inhoud van Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de overheid beter gaan toezien op de naleving van de regels van de Europese privacywet, die sinds twee jaar van kracht is. De wet gaat over het opslaan van en het omgaan met persoonsgegevens.
Het betreft alleen de emailgegevens van bezoekers die via website van Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ’s-Hertogenbosch een bericht sturen.
Met mail-, adresgegevens en telefoonnummers zijn we altijd zeer terughoudend geweest en dat willen we uiteraard zo houden. De Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ’s-Hertogenbosch geeft uitsluitend persoonsgegevens aan derden in situaties die gedekt worden door wet- en regelgeving.
Onze website is beveiligd met SSL(Secure Locker Large)-technieken, een methode waarbij gegevens die in een webmail worden ingevuld, bij verzending worden versleuteld.

Wat is de AVG
De “Algemene verordening gegevensbescherming”(AVG) is een uitwerking van de Europese GDPR (General Data Protection Regulation). Deze AVG beschrijft de regels waar iedereen die persoonsgegevens bewerkt zich aan moet houden. Naast goede bescherming van die gegevens (o.a. https verbindingen) moet ook iedereen expliciet toestemming geven om zijn/haar gegevens voor een bepaald doel te gebruiken.

De wet is op 25 mei 2018 ingegaan en onlangs  hebben de leden van Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ’s-Hertogenbosch het beleid in deze vastgesteld.

Als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van AVG hanteert Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ’s-Hertogenbosch een register, dat wordt beheerd door 2 leden van de organisatie.

Intern zijn de raadsleden binnen de organisatie gevraagd akkoord te gaan met een privacyverklaring.  

Tevens is het protocol datalekken vastgesteld en opgenomen als bijlage in het huishoudelijk reglement.