Disclaimer & Privacy

Adviesraad Wmo & Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch, hierna te noemen Adviesraad Wmo & Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch, verleent u hierbij toegang tot Adviesraad Wmo & Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Adviesraad Wmo & Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op Adviesraad Wmo & Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Adviesraad Wmo & Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch spant zich in om de inhoud van Adviesraad Wmo & Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Adviesraad Wmo & Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Adviesraad Wmo & Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Adviesraad Wmo & Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op Adviesraad Wmo & Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Adviesraad Wmo & Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Adviesraad Wmo & Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch.

De inhoud van Adviesraad Wmo & Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van Adviesraad Wmo & Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd