We leven in een ingewikkelde maatschappij en vinden het toch belangrijk dat iedereen mee doet aan die maatschappij.

Ook de mensen voor wie dat niet zonder slag of stoot gaat omdat beperkingen voor hun te groot zijn. Die willen we ondersteunen. Door de inzet van professionals, door (zorg-)instituten, door ambtenaren, door vrijwilligers en mantelzorgers.

De politiek is daarvoor verantwoordelijk, maar die moet worden geadviseerd door mensen “uit het veld”.

Onder andere daarom is de Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp in het leven geroepen.

Hier vindt u nadere informatie over doel, samenstelling en werkwijze van de Adviesraad. Als de informatie reacties of vragen oproepen kunt u die verzenden via het reactieformulier.