Ciska Gorter

Ciska Gorter

Sinds 2019 betrokken bij de Adviesraad.

Motivatie: Sinds 2014 ontvang ik ondersteuning vanuit de jeugdzorg voor mijn drie kinderen. Hierbij zijn wij tegen verschillende zaken aangelopen. Omdat ik proactief en oplossingsgericht ben, lever ik dan ook graag mijn bijdrage voor verbetering via de Adviesraad.

Achtergrond: Master of Science in Architectuur, onder andere gespecialiseerd in ontwerpen en bouwen voor mensen met een beperking en in Bouwtechnologie, onder andere gespecialiseerd in binnenmilieu, energie en duurzaam bouwen.