Ingrid Bakker

De (Stichting) Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ’s-Hertogenbosch wordt secretarieel ondersteund door Ingrid Bakker.

Ciska Gorter

Sinds 2019 betrokken bij de Adviesraad.

Motivatie: Sinds 2014 ontvang ik ondersteuning vanuit de jeugdzorg voor mijn drie kinderen. Hierbij zijn wij tegen verschillende zaken aangelopen. Omdat ik proactief en oplossingsgericht ben, lever ik dan ook graag mijn bijdrage voor verbetering via de Adviesraad.

Achtergrond: Master of Science in Architectuur, onder andere gespecialiseerd in ontwerpen en bouwen voor mensen met een beperking en in Bouwtechnologie, onder andere gespecialiseerd in binnenmilieu, energie en duurzaam bouwen.

Houda Hamel

Goede zorg en welzijn kunnen alleen worden gerealiseerd wanneer burgers, instellingen en gemeente goed met elkaar samenwerken. Ik verdiep mij in die vraagstukken en wil daar graag een productieve bijdrage aanleveren. Als geboren en getogen betrokken Bosschenaar zet ik mij o.a. hier om vrijwillig in bij de Wijkraad West, Stichting de Kruiskamp Ons Buurtje en de Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp. Verder ben ik een betrokken Peoplemanager met hart voor de publieke zaak. Ik ben enthousiast, mensgericht en altijd op zoek naar hoe mensen en organisaties beter kunnen (samen)werken. Ik ben werkzaam bij Van Neynsel in de functie van Teamleider Klantenservice en Projectmanager. Hier ben ik eindverantwoordelijk voor de waarborging en verbetering van de dienstverlening, het welbevinden van medewerker en cliënt staan hierin centraal.

In de Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp houd ik me vooral bezig met het onderwerp Buurtwerk.

Wieke Wijnen

Betrokken bij verschillende maatschappelijke vraagstukken waar onze gemeente mee te maken heeft. In het verleden gewerkt als leidinggevende in de non-profit.
Sinds enkele jaren heb ik een eigen bedrijfje “Zorgzaam ondernemen”. Momenteel  betrokken als aanjager bij de sociale coöperatie Copernikkel en sinds jaar en dag organiseer ik ’s-Hertogenbosch in dialoog.

Sinds januari 2017 maak ik deel uit van de Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Mijn aandachtsveld is het tegengaan van armoede. Verder zet ik me in om zoveel mogelijk mensen van verschillende komaf te betrekken bij de samenleving en probeer een steentje bij te dragen aan de inclusieve maatschappij.

Karin Möller

Sinds mei 2018 ben ik betrokken bij de raad. Met een achtergrond in zowel zorg en welzijn ken ik beide sectoren en herken ik de cultuurverschillen die er (nog steeds) zijn. In mijn huidige werk en het werk voor de raad hoop ik een aandeel te hebben om zorg en welzijn meer met elkaar te verbinden. Momenteel ben ik werkzaam als OGGZ-verpleegkundige en richt ik me op mensen in een zorgwekkende (leef)situatie die de reguliere zorg/hulpverlening niet (meer) bereiken. Vaak spelen er problemen met de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid, middelengebruik, dakloosheid of woningvervuiling (maar vaak een combinatie daarvan).

Aandachtsgebied: Complexe zorg; Zorgmijders: jongeren

Inge Melis

Van origine verpleegkundige met ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als verpleegkundig specialist oncologie. Momenteel werkzaam als manager in de gehandicaptenzorg.
Al bijna twintig jaar ervaring als pleegouder en voorzitter van de pleegouderraad bij Stichting Oosterpoort.
Nu ruim twee jaar betrokken bij de Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Aandachtsgebieden: kind en jeugd en jeugdwet.

Marjolein Thijssen

Ooit begonnen als Verpleegkundige A en aansluitend de opleiding tot ergotherapeut gevolgd. Veel ervaring in de behandeling en begeleiding van mensen met dementie en/of Parkinson en hun mantelzorgers. Momenteel werkzaam als docent ergotherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en als onderzoeker aan het RadboudUmc in Nijmegen. Het onderzoek richt zich op de  succesfactoren van dementievriendelijke gemeenschappen.
Acht jaar voorzitter geweest van het Wijkplatform Oost en nu nog actief als redactielid van de Wijkkrant Oost in ’s-Hertogenbosch.

Sinds november 2016 betrokken bij de Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp met als aandachtsgebieden ouderen en mantelzorgers.