Februari 2017 Aanvullend advies op de Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke en Verslaafden Opvang

Aanvullend advies op de Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke en Verslaafden Opvang
Februari 2017

Oktober 2015 Advies Regiovisie Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg

Advies Regiovisie Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg
Oktober 2015

April 2015 Advies Inkoopkaders Jeugdhulp, Specialistische hulp en Basisondersteuning

Advies Inkoopkaders Jeugdhulp, Specialistische hulp en Basisondersteuning
April 2015

November 2014 Advies PGB WMO en Jeugdhulp

Advies PGB WMO en Jeugdhulp
November 2014

Augustus 2014 Adviezen Beleidsplan en Verordening WMO en Jeugdhulp

Adviezen Beleidsplan en Verordening WMO en Jeugdhulp
Augustus 2014

Oktober 2017 Advies beleidsregels MO en Verordening

Advies beleidsregels MO en Verordening
Oktober 2017

April 2017 Ongevraagd advies Knelpunten in Ketenzorg Dementie ‘s-Hertogenbosch

Ongevraagd advies Knelpunten in Ketenzorg Dementie
‘s-Hertogenbosch
April 2017

Oktober 2016 Advies WMO Verordening beleidsregels nadere beleidsregels

Advies WMO Verordening beleidsregels nadere
beleidsregels
Oktober 2016

Maart 2016 Ongevraagd advies Jeugdhulp

Ongevraagd advies Jeugdhulp
Maart 2016