Notulen december 2022

Notulen december 2022 

Notulen november 2022

Notulen november 2022

Notulen oktober 2022

Notulen oktober 2022

Notulen juni 2022

Notulen juni 2022

Notulen april 2022

Notulen april 2022

Notulen maart 2022

Notulen maart 2022

2022-02-04 Notulen Stichting Adviesraad Wmo en Jeugdhulp

Notulen februari 2022

Maart 2022 Politieke partijen debatteren tijdens verkiezingsdebat in Den Bosch

Politieke partijen debatteren tijdens verkiezingsdebat in Den Bosch
maart 2022

Advies mbt nieuwe beleidsregels SMI Kinderopvang

Advies m.b.t. nieuwe beleidsregels SMI Kinderopvang

September 2021

Reactie op verzoek aanvullend advies mbt verordening WMO i.c. PGB

Reactie op verzoek aanvullend advies m.b.t. verordening WMO 2022 i.c. PGB

Juli 2021