De Adviezen

In de loop van de tijd zijn op allerlei deelterreinen van de WMO en de Jeugdhulp adviezen uitgebracht. Gevraagde en ongevraagde.

U vindt hier de adviezen die in de loop van de tijd zijn uitgebracht.

En de reactie die de Adviesraad van de gemeente kreeg op die uitgebrachte adviezen.

Als de informatie reacties of vragen oproepen kunt u die verzenden via het reactieformulier.